3.1
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
ஆசிரியர் தண்டனை சராசரி 3.1 / 5 வெளியே 7
ரேங்க்
88 வது, இது 132.3 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
교사체벌
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa