4.1
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
எனது உயர்நிலைப்பள்ளி புல்லி சராசரி 4.1 / 5 வெளியே 39
ரேங்க்
20 வது, இது 429.9 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
: N / A
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa