3.5
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
கன்னி சூனியக்காரி சராசரி 3.5 / 5 வெளியே 19
ரேங்க்
94 வது, இது 202.2 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
சூனியக்காரி, 30 வயது, 마녀, 30세
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa