4.5
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
தங்கும் அறை சகோதரிகள் சராசரி 4.5 / 5 வெளியே 6
ரேங்க்
81, இது 143.9 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
போர்டு ரூம் சகோதரிகள்
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa