3.5
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
தந்தையின் காமம் சராசரி 3.5 / 5 வெளியே 17
ரேங்க்
76 வது, இது 242.3 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
சகோதரி மற்றும் தந்தை
ஆசிரியர் (கள்)
புதுப்பிக்கிறது
கலைஞர் (ங்கள்)
புதுப்பிக்கிறது
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa