5
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
டெடாமா நி டோரிடாய் குரோக்கியா-சான் சராசரி 5 / 5 வெளியே 1
ரேங்க்
N / A, இது 12.8K காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
手玉に取りたい黒木屋さん, குரோகியா-சான் அவரை மூக்கால் சுற்றிக் கொண்டு செல்ல விரும்புகிறார்
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
மங்கா