3.7
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
நண்பர்களை விட அதிகம் சராசரி 3.7 / 5 வெளியே 15
ரேங்க்
77 வது, இது 153 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
친구같은 사이
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa