3.7
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
பேன்டி குறிப்பு சராசரி 3.7 / 5 வெளியே 27
ரேங்க்
28 வது, இது 351.5 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
노트 노트
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa