4.4
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
முக்கிய கதாபாத்திரம் வில்லன் சராசரி 4.4 / 5 வெளியே 10
ரேங்க்
51, இது 319.8 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
புதுப்பிக்கிறது
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
Manhwa